Cathrine Johansson

Presentation Grafik

Metall

Emalj

Projekt

Tjänster Cv
Dokumentation av konstorganisatione i Yröndelag, Jämtland, Västerbotten, Österbotten

Affisch för projektet Bastionen 1 . Konst i trädgård.

Inför uppbyggnad av utställningen "Behöves DU?" i samarbete med Mari Vedin Laaksonen.

Konstnärlig miljögestaltning

Jämtlands flyg- och lottamuseum

Kultur och Miljö AB

Valla servicehus

SAAB Aerotec

Folkets Hus, Östersund

Äldreboende Östersund

Utställningsprojekt

Flagga för Norr

Konstalmanacka 1999

Behövs DU?

Bastionen 1

ÄÖÅ

Samarbetsprojekt

Vägar ut i Norden

Internationellt Konstnärsläger,Ungern

European network
for arts and crafts centres

North cultitude 6263.