VÄGAR UT I NORDEN  
Möte med  lokala konstnärer i Namsos
Möte på Kulturhuset i Namsos med konstnärer i Nordtröndelag

Projektet syftade till att utarbeta och förankra ett nära och självklart samarbete mellan mittnordiska konstnärer, konstnärsverkstäder och konstorganisationer. De nordiska konstnärerna ska kunna ha en yrkesmässig rörlighet inom alla nordiska länder både när det gäller utställningsverksamhet, gestaltningsuppdrag, gemensamma konstprojekt.

Vi ville skapa en struktur för nätverk och lägga grunden till ett gemensamt utvecklingsarbete. Det område som faller sig naturligt att starta detta arbete med utgörs här av Mittnorden

Med det här projektet ville vi bredda marknaden för konstnärerna tvärs över kartan. En viktig uppgift att inleda projektet med är att kartlägga den konstnärliga organisationen i de tre involverade länderna Norge, Sverige och Finland. Hur ser de nationella konstnärsorganisationerna ut? Hur kan konstnärer försörja sig om de skapar konst som inte är säljbar men ändå ytterst viktig?

Genom att i en arbetsprocess bygga en nära vänskap skapas en kärna i konstlivet från vilken rottrådar växer ut i regionen. Ambitionen var att få tillstånd ett ökat konstnärligt utbyte på alla plan, mellan de nordiska länderna, profilera och stärka mittnordiska likheter och olikheter på det konstnärliga planet.

Projektets huvudsakliga mål kan sammanfattas i svaret på frågan:

Hur kan vi dra nytta av regionens resurser för att driva ett framtida gemensamt utvecklingsarbete och nätverk på det konstnärliga området?

En norsk och två svenska konstnärer har vernissage i Finland, Alajärvi
Vernissage på Alajärvi museo i Finland. Jämtska och trönderska konstnärer ställer ut.
  back