"Leverans"   "Stängda fönster"

"Rader"

"Från hotellet i Bagdad"
"Stabil ring" "Avgrundens bro" "Fönster mot åkern"    
"Skogen om kvällen"   "Porten" "Försvar" "Delad dubbelpil"
 

bilder från mangroveträsket

bild på plåt urskog
   

 

 

   

 

  back