bearbetad mässing, detakj av triptyk Triptuk "Oväder" i bearbetad mässing

"Kluven pil", bearbetad mässing

"Sultans queen" i bearbetad mäsing
Bearbetad mässing på målad skiva Back