Cathrine Johansson


Presentation Grafik Metall Emalj Projekt Tjänster Cv Start Länkar

 

Konstnrlig rdgivare

 

 

Hjälper till vid val av konstnär för utsmyckningar
 

Konsten har ett viktigt värde för varje företag och kommun, såväl ekonomiskt som kulturhistoriskt men även som identitetsgivare och för arbetsmiljön.

Som konstnär och konstansvarig i Östersunds kommun samt delägare i CAAB Företagskonst har jag god kunskap om hantering av konst hos privata och offentliga företag. Jag hjälper Er att inventera och upprätta register över den befintliga konsten i företaget. Registret görs då både digitalt och analogt med färgbilder och olika sökfunktioner. Detta ger Er full kontroll över Ert ägande.

För ett företag som satsar stort och expansivt är konsten en viktig faktor för att ge det rätta intrycket. Som aktiv konstnär under lång tid har jag god kännedom om konstnärer och konstnärliga tekniker. Därmed kan jag vara den rådgivare ni behöver i detta sammanhang. Jag är gärna behjälplig vid val av lämplig konstnär för en större eller mindre utsmyckning eller för att göra de rätta inköpen förenliga med företagets profil i övrigt.

Vid uppfräschning av lokalerna behöver konsten omplaceras i förhållande till den nya miljön för att företagets identitet och styrka ska framhävas på bästa sätt och föra fram företagets professionella stabilitet. Personalens trivsel är också en mycket viktig faktor i detta sammanhang. I samverkan med de anställda utför jag detta till allas belåtenhet. Emellanåt behöver konsten omhändertas; rengöring, omramning och reparation kan vara nödvändigt. Kontakta i så fall mig. Jag åtgärdar detta eller talar om var ni bör vända er. Jag kan också berätta om åtgärden är värd att vidtas

 
Back